Raportează comentariu

„Odată început, romanul lui Mihai Maxim, Pușa, se
citește dintr-o suflare. Frazele scurte, uneori eliptice, îi
conferă un ritm foarte alert, oferindu-i cititorului sentimentul
că asistă la un film. Simplitatea expunerii sugerează un
scenariu cinematografic. Autorul nu se pierde în analize
psihologice și considerații istorice, nu face judecăți de
valoare, artisticitatea nu face parte din mizele sale narative.
El are strict rolul unui obiectiv cinematografic menit să
imortalizeze faptele și vorbele oamenilor și să le redea așa
cum sunt, cu bune și cu rele, fără nici un retuș artistic din
partea sa.
Mihai Maxim nu urmărește prin cartea sa să moralizeze
sau să educe. Expune faptele nude și fiecare este liber să le
interpreteze în funcție de experiența sa de viață și de
cunoștințele de istorie asimilate. Înțelesurile cărții, atâtea câte
sunt, se desprind din derularea acțiunii, din replici și
behaviorismul personajelor, fapt ce conferă multă cursivitate
firului narativ și ține cititorul cu sufletul la gură de la prima
până la ultima filă.

Roman de război (cu vagi nuanțe de spionaj), dar și
dramă socială, Pușa, este o carte agreabilă, scrisă incisiv,
simplu, pe înțelesul tuturor. Nu știu nimic despre autorul
Mihai Maxim, dar felul său direct, fără zorzoane, de a face
literatură se potrivește perfect lumii tot mai grăbite în care
trăim.”

Tudorel Urian