Termeni si conditii

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.mihaimaxim.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului se recomanda citirea cu atentie a Termenilor și Conditiilor.
www.mihaimaxim.ro este administrat de S.C. KOGAION COM S.R.L., cu sediul în Str. Poet Theodor Dumitru Neculuță, Nr.20, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/623/2004, CUI/CIF RO16063358.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiţii precum și orice modificări site-ului www.mihaimaxim.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiţii puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.
Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:
Pentru a putea cumpăra de pe www.mihaimaxim.ro trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru.
În utilizarea serviciului declarați că veți furniza informaţii reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.
În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervam dreptul de a vă bloca  accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nici o notificare prealabilă.
Preţ și modalitatea de plată:
Prețurile prezentate includ TVA (24%) valabil la data vânzării produselor. Valoarea TVA se va modifica odată cu modificările apărute în Monitorul Oficial privind valoarea TVA pentru cărți (e-book).
Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei, preţ la care se adăuga și costurile de livrare în cazul în care veți comanda și veți primi cartea (cărțile) în varianta tipărită.
Plata produselor se efectuează în numerar/cash, la livrarea produsului, sau prin credit/ debit card la plasarea comenzii online.
Informatii privitoare la livrare:
Termenul de livrare este de maxim 20 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră pentru cărțile în varianta tipărită. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.
Taxele de livrare  sunt calculate cu taxa pe valoare adăugata (TVA) inclusă acestea fiind în conformitate cu tarifele la zi practicate de furnizorii de servicii de curierat.
Livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului, în termen de  maximum 3 zile de la expedierea comenzii și poate ajunge la destinaţie după maxim 10 zile.
În cazul în care doriţi să specificaţi anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, va rugam sa introduceţi în căsuţa de observaţii aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.
În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veţi fi înștiințat prin e-mail sau telefonic de către noi.
Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.
Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai afla pe stoc veţi fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriţi și sunteţi de acord cu acest lucru.
Răspunderea pentru orice deteriorare cauzata produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului, conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 24 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conţinut al site-ului www.mihaimaxim.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. KOGAION COM S.R.L., sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.mihaimaxim.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Politica de confidenţialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.
In conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noștri au următoarele drepturi:
1)  Dreptul la informare (art.12)
2)  Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
3) Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa și în mod gratuit, următoarele:
a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
c)  notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) și b).
4) Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisa, din motive întemeiate și legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări.
5) Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).
Responsabilități privind produsele
S.C. KOGAION COM S.R.L., nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugam sa vizitaţi secțiunea “ Schimb/Returnare produs “
Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanță:
Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax)
c) adresa de poștă electronică (e-mail)
Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisa dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanță:
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tipărită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenţie umana;
g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
k) poștă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).
Litigii
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului ca legile române vor guverna Termenii și Condiţiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și S.C. KOGAION COM S.R.L., în cazul unor eventuale conflicte între S.C. KOGAION COM S.R.L. și clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.
Diverse
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni Condiţiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceleaşi cu cele dintr-un contract valabil încheiat.
Fiind de acord cu aceşti Termeni și Condiţii clientul își asumă în totalitate drepturile și obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.mihaimaxim.ro.